Lisbeth Tolstrup

Lisbeth Tolstrup arbejder primært inden for fiber art, hvortil kommer en stigende interesse for tekstilt funderede collager. Hendes udtryksform veksler mellem objekter og større installationer, gerne med indlejrede medbetydninger i form af afgrænsede fragmenter.
Afgang fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding (1984) og cand.mag. i kunsthistorie, KU (2015). Debuterede ved 8th International Biennial of Minitextiles, Szombathely, Ungarn 1990.

Se mere om Lisbeth Tolstrup på www.tolstrup.one