Kunstnergruppen Klangbund

Kunstnergruppen Klangbund er stiftet i maj 2017 og tæller billedkunstnerne Birgitte Hansen, Lene Lundgaard, Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds. De fire kunstnere er i temperament og udtryk forskellige, men har det til fælles, at arbejdet med egne kunstneriske udfordringer på en gang udgør et dynamisk udgangspunkt og en fortsat udfordring. Der er ikke tale om et værkstedsfællesskab, men et udstillingsfællesskab, der har til formål at præsentere nye værker og eksperimenter, og som i særlige sammenhænge kan suppleres med inviterede gæster.


Læs mere om Klangbund og se bileder fra tidligere udstillinger her

Birgitte Hansen

Birgitte Hansen arbejder undersøgende konstruktivistisk, primært med trykteknikker som serigrafi, papircollage og giclée – digital print. Balance og ro er afgørende for det endelige udtryk, hvor arbejdet med motiv og baggrund defineres gennem lys og form. Birgitte Hansen har en baggrund som underviser i billedkunst, kunsthistorie, tegning og grafik. Som billedkunstner autodidakt. Fra 2016 aktivt udstillende med fokus på tryk og collage.

Se mere om Birgitte Hansen på www.paperart.dk

Lene Lundgaard

Lene Lundgaard arbejder koloristisk og associativt, gerne inspireret af musik. Paletten er lyrisk med farver, der fremstår laserende, mens antydninger af formdannelser ses fremhævet af perspektiviske konturer. Som maler autodidakt. Tidligt optaget af kunst og kunsthistoriske tilgange til det at male. Aktivt udstillende fra 1979. Sideløbende underviser i billedkunstfag. Siden 1998 kunstnerisk arbejdende på fuld tid. Har haft mange udstillinger på gallerier og kunstforeninger, rundt om i landet.

Se mere om Lene Lundgaard på www.lundgaard.com

Lisbeth Tolstrup

Lisbeth Tolstrup arbejder primært inden for fiber art, hvortil kommer en stigende interesse for tekstilt funderede collager. Hendes udtryksform veksler mellem objekter og større installationer, gerne med indlejrede medbetydninger i form af afgrænsede fragmenter.
Afgang fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding (1984) og cand.mag. i kunsthistorie, KU (2015). Debuterede ved 8th International Biennial of Minitextiles, Szombathely, Ungarn 1990.

Se mere om Lisbeth Tolstrup på www.tolstrup.one

Lars Pryds

Lars Pryds har collagen som foretrukken arbejdsform, ofte baseret på temaer, der kan genkendes som ikonisk kommenterende elementer i større billedlige konstruktioner. Veksler mellem mindre skitseagtige forløb og store lærreder, komponeret i mixed media. Uddannet tegner/grafiker fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding (1987) og master i design, KADK (2013). Debuterede som maler i 1986 på KE og KS.

Se mere om Lars Pryds på www.pryds.com